"ДЭЛХИЙН ӨВ-МОНГОЛ НААДАМ" 2013 оны 07 дугаар сарын 08-09 өдөр Есөнзүйл суманд болно. Сумын Засаг даргын Тамгын газар
 
Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын веб сайт
ГҮҮР БАРИХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Зохиогч Нийтлэгч   
2 дах өдөр, 23-07-2013 07:37
PDF Хэвлэх И-мэйл
Огноо: 2013 оны 07 дугаар сарын 13. Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын төвд ОНХСангийн хөрөнгөөр төвийн хойд гарман дээр гүүр барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: : УТ-ӨВ-Есөнзүйл-2013/08 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын ЗДТГазар нь ОНХСангийн хөрөнгөөр төвийн хойд гарман дээр гүүр барих ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерт оролцох аж ахуйн нэгжүүд нь зам гүүрийн ажил эрхэлж байсан туршлагатай, хөрөнгө санхүүгийн чадавхитай, тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин, машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх шаардлагатай. Тендерийг 2013 оны 08 дугаар сарын 13-ний 15 цаг хүртэл Есөнзүйл сумын ЗДТГазарт ирүүлэх ба тендерийг 2013 оны 08 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 16 цагаас нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогч аж ахуй нэгжүүдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг байлцуулан Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд нээнэ. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн хуанлийн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт оролцох аж ахуй нэгжүүд нь бичиг баримт, иж бүрдлийн үнэ 100000 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 100755401 тоот дансанд тушаасан байна. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй Сонирхсон иргэн, Аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг болон бусад холбогдох мэдээллийг дараах хаягаар авч болно. Хаяг: Есөн Зүйл сумын ЗДТГазар Утас: 99206541, 88406541 99280797 88323441
Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 1 дэх өдөр, 29-07-2013 01:55 )
 
НАЙМАН АЙЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЗАСВАРЫН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Зохиогч Нийтлэгч   
2 дах өдөр, 23-07-2013 07:34
PDF Хэвлэх И-мэйл
Огноо: 2013 оны 07 дугаар сарын 16. Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын төвд ОНХСангийн хөрөнгөөр найман айлын орон сууцны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: : УТ-ӨВ-Есөнзүйл-2013/07 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын ЗДТГазар нь ОНХСангийн хөрөнгөөр найман айлын орон сууцны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерт оролцох аж ахуйн нэгжүүд нь барилга байгууламж барих, сэргээн засварлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй, хөрөнгө санхүүгийн чадавхитай, тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин, машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх шаардлагатай. Тендерийг 2013 оны 08 дугаар сарын 16 -ний 15 цаг хүртэл Есөнзүйл сумын ЗДТГазарт ирүүлэх ба тендерийг 2013 оны 08 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16 цагаас нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогч аж ахуй нэгжүүдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг байлцуулан Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд нээнэ. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн хуанлийн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт оролцох аж ахуй нэгжүүд нь бичиг баримт, иж бүрдлийн үнэ 100000 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 100755401 тоот дансанд тушаасан байна. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй Сонирхсон иргэн, Аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг болон бусад холбогдох мэдээллийг дараах хаягаар авч болно. Хаяг: Есөн Зүйл сумын ЗДТГазар Утас: 99206541, 88406541 99280797 88323441
Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 5 дах өдөр, 09-08-2013 00:41 )
 
ХАЛУУН УС ШИНЭЭР БАРИХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Зохиогч Нийтлэгч   
2 дах өдөр, 23-07-2013 03:53
PDF Хэвлэх И-мэйл
Огноо: 2013 оны 07 дугаар сарын 09. Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын төвд ОНХСангийн хөрөнгөөр халуун ус шинээр барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: : УТ-ӨВ-Есөнзүйл-2013/06 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын ЗДТГазар нь ОНХСангийн хөрөнгөөр халуун ус шинээр барих ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерт оролцох аж ахуйн нэгжүүд нь барилга байгууламж барих сэргээн засварлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй, хөрөнгө санхүүгийн чадавхитай, тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин, машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх шаардлагатай. Тендерийг 2013 оны 08 дугаар сарын 09 -ний 15 цаг хүртэл Есөнзүйл сумын ЗДТГазарт ирүүлэх ба тендерийг 2013 оны 08 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 16 цагаас нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогч аж ахуй нэгжүүдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг байлцуулан Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд нээнэ. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн хуанлийн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт оролцох аж ахуй нэгжүүд нь бичиг баримт, иж бүрдлийн үнэ 100000 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 100755401 тоот дансанд тушаасан байна. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй Сонирхсон иргэн, Аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг болон бусад холбогдох мэдээллийг дараах хаягаар авч болно. Хаяг: Есөн Зүйл сумын ЗДТГазар Утас: 99206541, 88406541 99280797 88323441
Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 1 дэх өдөр, 29-07-2013 01:56 )
 
УНДНЫ УСНЫ ЗОРИУЛАЛТААР ГҮН ӨРМИЙН ХУДГИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Зохиогч Нийтлэгч   
4 дэх өдөр, 30-05-2013 06:10
PDF Хэвлэх И-мэйл
Огноо: 2013 оны 07 дугаар сарын 12. Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Есөн зүйл сумын төвд ОНХСангийн хөрөнгөөр ундны усны зориулалтаар инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах. Тендер шалгаруулалтын дугаар: : УТ-ӨВ-Есөнзүйл-2013/05 Өвөрхангай аймгийн Есөн зүйл сумын ЗДТГазар нь ОНХСангийн хөрөнгөөр сумын төвийн инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерт оролцох аж ахуйн нэгжүүд нь инженерийн хийцтэй худгийг шинээр гаргах, сэргээн засварлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах мэргэжлийн итгэмжлэлтэй, хөрөнгө санхүүгийн чадавхитай, тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчин, машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байх шаардлагатай. Тендерийг 2013 оны 08 дугаар сарын 12 -ний 15 цаг хүртэл Есөн зүйл сумын ЗДТГазарт ирүүлэх ба тендерийг 2013 оны 08 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 16 цагаас нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогч аж ахуй нэгжүүдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг байлцуулан Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд нээнэ. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн хуанлийн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Тендерт оролцох аж ахуй нэгжүүд нь бичиг баримт, иж бүрдлийн үнэ 50000 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 100755401 тоот дансанд тушаасан байна. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй Сонирхсон иргэн, Аж ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг болон бусад холбогдох мэдээллийг дараах хаягаар авч болно. Хаяг: Есөн Зүйл сумын ЗДТГазар Утас: 99206541, 88406541 99280797 88323441
Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 5 дах өдөр, 09-08-2013 00:40 )
 
Ёсөнзүйл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Зохиогч Нийтлэгч   
2 дах өдөр, 20-03-2012 10:00
PDF Хэвлэх И-мэйл

Ёсөнзүйл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 1992 оноос эхлэн ардчилсан, шууд, нууц тэгш сонгуулиар байгуулагдсанаас хойш эдүгээ 5 дахь удаагийн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллаж байна. Сумын ИТХ нь сонгогчдынхоо өмнө хүлээсэн үүрэг, итгэл найдвар иргэдийн эрх ашиг, хүсэл сонирхлыг илэрхийлэн төрийн хууль тогтоомжийн хүрээнд сумын нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, хүний хөгжлийг ханган биелүүлэхэд олон үзэл бодол, оюун ухаанаа дайчлан ажиллаж ирлээ.

ИТХ-ын 5 адоь удаагийн сонгуулийн анхдугаар хуралдаан 2008 оны 10 дугаар сарын 30-нд хуралдаж, нутгийн өөрөө удирдах ёсыг орон нутагт төлөвшүүлэн хэрэгжүүлэхээр иргэдээ төлөөлсөн 21 төлөөлөгч сонгогдон байгуулагдаж, орон тооны ИТХ-ын даргаар Цэрэндагвын Баясгалан, ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар Ойдовжунайн Ганчулуун, Жолооч Жамганжавын Бямбаа гэсэн бүтэцтэйгээр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан явуулж байна. ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр Цэрэндагвын Баясгалан, Жавзанжавын Батгэрэл, Пүрэвийн Амарзаяа, Бужгаагийн Мандах, Дашдуламын Ням, Дамдинсүрэнгийн Ууганбаатар, Жундааны Отгонбаатар нар сонгогдон ажиллаж байна.

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид нь ажил мэргэжлээсээ хамааран доорх ажлын хороодод хувиарлагдан ажиллаж байна. Үүнд:

1. Нутгийн удирдлага, хууль эрх зүйн ажлын хороо

2. Нийгмийн бодлого хариуцсан ажлын хороо

3. Төсөв, санхүү, эдийн засгийн ажлын хороо

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 3 дах өдөр, 25-04-2012 01:37 )
 

Хайлт

Санал асуулга

Төсвийн байгуулагуудын үйл ажиллагаараа аль сайн ажиллаж байна гэж та боддог вэ
 

Цаг хугацаа

Цаг агаарын мэдээ

Зөвлөмж

Манай сайт-д

Одоогоор 1 зочин холбогдсон

Зурхай

Нийт хандалт